Brand

Problematiek

Jaarlijks zijn er in ons land 10.000 branden. Deze veroorzaken heel wat menselijke en materiële schade. 

Verminder het risico op brand in uw woning tot een minimum. Een veilige verwarmings- en elektriciteitsinstallatie én uw gezond verstand zijn de belangrijkste factoren om brand te vermijden.

Hieronder vindt u enkele belangrijke brandpreventietips.

Preventietips

Gebruik uw gezond verstand!

Tien losse preventietips:

 1. Laat uw verwarming- en elektriciteitsinstallaties installeren en nakijken door een vakman
 2. Vermijd bij het bouwen/verbouwen van uw woning het gebruik van brandbare bouwmaterialen.
 3. Leg nooit verlengsnoeren onder het tapijt, dekens of de deur.
 4. Reinig regelmatig de filters van uw droogkast en dampkap.
 5. Droog uw kledij in de droogkast of op het droogrek, niet op uw verwarming.
 6. Rook nooit in bed.
 7. Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter.
 8. Schakel elektrische apparaten volledig uit als u ze niet gebruikt.
 9. Zorg ervoor dat elektrische apparaten uit de buurt van water blijven

Materiële bescherming

Rookmelders detecteren de rook sneller dan u!

Brandblussers kunnen een ramp vermijden als u ermee kan omgaan. Met een blusdeken kunt u brand bestrijden in de keuken. Brandwerende deuren houden rook en hitte buiten.

Zorg voor een evacuatieplan dat u regelmatig test met uw gezin. Meer info.

Wat weten je kinderen over brandpreventie?

Brandwonden bij kinderen worden meestal thuis veroorzaakt en in de meeste gevallen gebeurt dit in de keuken. Leer je kinderen dus aan hoe ze brand kunnen voorkomen en hoe ze erop moeten reageren!

Kennen uw kinderen de brandveiligheidspictogrammen? Is er brand? Zorg dat uw kinderen weten hoe ze zo snel mogelijk de woning kunnen verlaten (evacuatie).

Leer uw kinderen het nummer van de hulpdiensten (100 of 112) aan.

Houd uw kinderen weg van gasinstallaties en giftige of ontvlambare produkten.

Veilig gas gebruiken

Laat je gasinstallatie, controleren en onderhouden door een vakman.

Gebruikt u gasflessen? Sluit ze dan na gebruik, zet de gasflessen rechtop, bewaar niet bij ontvlambare materialen en controleer de flexibele aansluitingen.Sluit de hoofdkraan als het gas lange tijd niet gebruikt (bv. tijdens vakanties).Meer info over het veilig gebruiken van gas..

Brand! Wat nu?

Brand in huis? Volg deze stappen:

 1. Voer je vluchtplan uit met alle huisgenoten.
 2. Bel de brandweer (100 of 112).
 3. Doe eventueel, als de brand niet te ernstig is, één bluspoging

Brandende frietketel? Houd hiermeer rekening:

Gebruik een branddeken of een vochtige (maar geen natte!) doek. Probeer niet met water te blussen.Verplaats de frietketel niet.Leg de elektriciteit af.

Brandwonden: 

Eerst water, de rest komt later. Koel de brandwonde dan onmiddellijk en minstens 20 minuten met fris water. Let op voor onderkoeling. Verwittig bij ernstige brandwonden zeker de hulpdiensten (100 of 112)

Ruikt u een gasgeur (de typische geur van rotte eieren) binnen uw woning?

 • Verlucht de ruimte indien mogelijk (zo hoog mogelijk verluchten voor aardgas en zo laag mogelijk voor andere gassen zoals LPG, butaan, propaan).
 • Gebruik nooit schakelaars of elektrische toestellen (lichten, deurbel ).
 • Informeer de brandweer (112) en de netbeheerder.
 • Verlaat de woning (geen lift gebruiken) als het lek aanzienlijk is.