Hoe uw cyberveiligheid verbeteren?

Vooraleer wij onze cyberveiligheid kunnen verbeteren, moeten we op voorhand de risico's waaraan wij dagelijks worden blootgesteld, in kaart brengen.

Wat is cybercriminaliteit?

In de media wordt vaak bericht over cybercriminaliteit, en weet men niet altijd welke lading deze term dekt. Waarmee hebben we dan concreet te maken?  Het is niet eenvoudig daar een antwoord op te geven, maar wij gaan het proberen.

Net zoals de klassieke criminaliteit kan cybercriminaliteit velerlei vormen aannemen en op ieder moment en eender waar optreden. De cybercriminelen hanteren modi operandi die variëren naargelang hun vaardigheden en hun bedoelingen.  Om de definitie te vereenvoudigen, zouden wij kunnen stellen dat cybercriminaliteit een soort criminaliteit is, die gepleegd wordt met behulp van een computer of in cyberspace.

Volgens het verdrag over cybercriminaliteit van de Raad van Europa refereert het fenomeen "cybercriminaliteit" aan misdrijven gaande van elke criminele activiteit die gegevens aantast tot het niet-naleven van de auteursrechten [Krone, 2005].  Andere specialisten [Zeviar-Geese, 1997-98] beweren dat de definitie van dit begrip ruimer moet worden opgevat en activiteiten omvat zoals online fraude, ongeoorloofde toegang, pedopornografie en belaging in cyberspace.  Vanuit de Verenigde Naties definieert de gids over de preventie en de repressie van de informaticagerelateerde criminaliteit, de cybercriminaliteit als fraude, vervalsing en ongeoorloofde toegang [Verenigde Naties, 1995].

Deze definities tonen aan hoezeer het ernst is wat betreft de omvang van het fenomeen en de diversiteit van aanvallen dat cybercriminaliteit kan inhouden.  Een goed begrip van de zin en de ernst van deze risico's is nodig, want de verschillende soorten cybercriminaliteit vergen een uiteenlopende aanpak om de veiligheid van onze computers, smartphone of ieder ander aangesloten voorwerp te verbeteren. 

Een vereenvoudigde definitie

Laten we de definitie van cybercriminaliteit vereenvoudigen om duidelijk de risico's in kaart te kunnen brengen en om de beste preventiemaatregelen te nemen:  iedere criminele handeling gepleegd met behulp van een computer of op een netwerk, of met behulp van informaticamateriaal.

Tips


Op onze website vindt u nuttige informatie om de verschillende fenomenen die gepaard gaan met cybercriminaliteit te identificeren alsook tips om de risico's te verminderen:
 

Verdere informatie

Wij vragen u om regelmatig onze pagina, met de nieuwste thematische fiches en desbetreffende tips, te raadplegen.