Laat je vakantie niet in rook opgaan

Welk risico loop ik?

Elk jaar krijgen tal van mensen te maken met brand tijdens de zomermaanden. Vakantie is immers de periode van barbecues, kampvuren en fakkels, verenigingen die koken op gasvuur. Zorg er dus voor dat alles veilig verloopt, zodat u zorgeloos kunt genieten van de zomer! Hieronder enkele tips:

Preventietips

Gaat u barbecuen?

Plaats het barbecuetoestel dan eerst en vooral op een vlakke plaats en niet te dicht bij een tent of kampeerwagen.Gebruik ook nooit methanol, benzine of brandgel als aanmaakmiddel. En giet zeker nooit extra brandstof op de barbecue als die al aanstaat, dit kan zorgen voor een ongecontroleerde steekvlam. Doof na het barbecuen alles grondig uit en verplaats de barbecue pas als die volledig afgekoeld is.

Gezellig 's avonds buiten zitten met een kaars, olielamp, fakkel of aan een kampvuur?

Zet geen kaarsen dichtbij een andere warmtebron, de kaarsen kunnen ombuigen en brand veroorzaken. Plaats kaarsen ook niet op hout of ander brandbaar materiaal. Laat kaarsen of andere vuren nooit onbewaakt achter. Maak nooit een kampvuur waar dit niet is toegelaten en zorg ervoor dat alle vuren achteraf volledig uitgedoofd zijn.

Tijdens de vakantie wordt veel gekookt met (mobiele) gastoestellen.

Bewaar gasflessen steeds uit de zon op een koele plaats en zet ze rechtop.Sluit uw gasfles ook na gebruik en controleer tijdig als de flexibele aansluitingen niet aan vervanging toe zijn. Wist u trouwens dat er ook gasflessen in kunststof (composiet) bestaan? Die zijn lichter en leiden minder tot gevaarlijke ongeleide projectielen bij explosies.

Huurt u een vakantiewoning?

Zorg dan dat uw gezin de vluchtroute en de uitgangen van het gebouw goed kent. Controleer eventueel ook de aanwezige rookmelders. Als er zich op de camping op in het vakantiedorp een brand voordoet, verwijder indien mogelijk de gasflessen en andere snel ontbrandbare materialen.Probeer eventueel te blussen, sluit ramen en deuren en waarschuw tijdig de receptie.

Toch problemen?

Zorg dan dat u op voorhand een brandblusser hebt staan. Het kan u helpen om in geval van nood snel in te grijpen. Een brandblusser gebruiken gebeurt trouwens in 4 stappen:

  1. trek de veiligheidspin uit,
  2. sla de knop in,
  3. test de brandblusser kort
  4. en hou een correcte afstand tijdens het blussen (poederblusser: 2-4 meter, waterschuimblusser 1-5m).

Vlucht tijdig als uw bluspoging niet helpt.

Heeft iemand zich verbrand? Dan geldt het credo "eerst water en de rest komt later". Koel de wonde onmiddellijk en minstens 20 minuten met fris water. Let wel op voor onderkoeling. Verwittig bij ernstige brandwonden zeker de hulpdiensten (112).