Nationale dag tegen woninginbraken!


20171010_nieuwe_woning_1dag_niet.png
 

 

 


Context

In 2016 werden er 55 689 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 153 per dag. Deze inbraken versterken het onveiligheidsgevoel en veroorzaken een aanzienlijke maatschappelijke kost. Wij betalen jaarlijks immers meer dan 350 miljoen euro door deze inbraken. Ook al stellen wij sinds 2012 (75 000 feiten) elk jaar een afname van het aantal inbraken vast, toch is het belangrijk om de strijd tegen inbraken verder te zetten.

Concept

Op donderdag 11 december 2014 werd in België een eerste nationale actiedag “1dagniet” tegen woninginbraken georganiseerd. De handen worden in elkaar geslagen en we gaan allemaal samen de strijd aan tegen woninginbraken.  Op 27 oktober 2017 organiseren wij voor het vierde jaar op rij de nationale actiedag tegen inbraken!

Het doel van de actiedag is om burgers, buren, verenigingen, scholen, bedrijven,… te laten nadenken over datgene wat ze zelf kunnen doen in de aanpak tegen woninginbraken.  Met dit initiatief willen we de burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak en een podium bieden aan de initiatieven van de politie en de gemeentelijke preventiediensten.

Success story

De derde Belgische editie in 2016 is een succes gebleken. 677 preventie-initiatieven van buurtinformatienetwerken, politie- en preventiediensten, buurtverenigingen, veiligheidsondernemingen, organisaties en privépartners. Ter vergelijking: in 2015 werden er 583 initiatieven georganiseerd, in 2014 waren dit er in totaal 347.  Er vinden dus elk jaar meer initiatieven plaats.

De voornaamste initiatieven zijn informatiestanden op de (wekelijkse) markt en promotiecampagnes via folders en de sociale media (19 342 bezoekers voor de website, 5957 kijkers voor de officiële film en 4050 likes voor de Facebook-pagina).

Daarnaast werden er ook veel infomomenten met diefstalpreventief advies georganiseerd. Maar elk initiatief inzake inbraakpreventie wordt aangemoedigd.

"1 dag niet" in 2017

Gelet op het succes van de derde editie, hebben alle betrokken partners (federale politie, provincies, politiezones, gemeenten) besloten om de actie 1 dag niet over te doen onder de coördinatie van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Een operationele overleggroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners staat in voor de praktische organisatie van de dag.

Dit jaar zal '1 dag niet' plaatsvinden op vrijdag 27 oktober. De initiatieven zullen plaatsvinden in de week van 23 tot 29 oktober.

We zullen opnieuw gebruik maken van de overgang naar het winteruur om de burgers zo goed mogelijk te sensibiliseren voor het nemen van eenvoudige en efficiënte maatregelen om zich te beveiligen tegen inbraken.

20171010_afwezig_1dag_niet_0.png

 “1 dag niet” richt zich tot alle burgers, maar elk jaar leggen we een specifieke focus op een bepaalde doelgroep.  In 2016 hebben we ons gericht op de senioren.  Dit jaar wordt de nadruk gelegd op jonge gezinnen die voor het eerst renoveren, een huis bouwen of een nieuwe woning betrekken.  Het gaat erom hen te doen nadenken over hun beveiliging vanaf het ogenblik waarop zij hun intrek voorbereiden.

De nieuwe website "1 dag niet"

Op de nieuwe website www.1dagniet.be kunnen de bezoekers, dankzij een interactieve kaart van België, de preventie-initiatieven terugvinden die in hun buurt worden georganiseerd.

Al het promomateriaal van de actie is ook beschikbaar op de nieuwe website, aarzel niet om deze verschillende communicatiedragers te gebruiken (app, affiches, banners, enz.).

Als preventiepartner heeft u dankzij een wachtwoord overigens toegang tot een beveiligd gedeelte waar u met name informatie over de kick-off zult vinden.  

Vergeet niet om uw initiatief zo snel mogelijk te posten op deze website! U kunt een evenement creëren voor elke actie die u organiseert.

1_dag_niet.jpg

De actie "1 dag niet" is ook aanwezig op de sociale netwerken

Facebook-groep "1 dag niet" voor de initiatiefnemers

Om de uitwisseling van nuttige informatie tussen de verschillende preventiepartners te vergemakkelijken, hebben wij een besloten groep van 1 dag niet opgericht op Facebook: 1dagniet/1joursans Kick-Off.

U kunt er ideeën uitwisselen met initiatiefnemers van andere gemeenten/politiezones.

Via 10 handige tips kan u als gemeente of politiezone uw steentje bijdragen tijdens de actieweek!