Veilig barbecueën

Wanneer u een BBQ organiseert, is er soms niet veel nodig opdat het feest uitdraait op een drama. Voor een gezellige maaltijd ... zonder ongelukken, lees aandachtig de onderstaande tips van de Brandwondenstichting!

Tips om veilig te barbecueën

1. Installeer uw BBQ correct

 • Plaats de barbecue op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond en zorg ervoor dat de barbecue niet kan omvallen of omvergelopen worden.
 • Let op de wind. Vooral in de buurt van (party)tenten, of droge struiken kunnen vonken makkelijk brand veroorzaken. Plaats de barbecue dan ook niet te dicht bij tuinmeubelen, parasols, tafellakens, planten.
 • Pas op met licht ontvlambare materialen (kleding, haren) in de buurt van de barbecue.
 • Zet in de buurt een brandblusser of emmer zand voor als het fout loopt, zodat je snel kan blussen.

2. Wees voorzichtig bij het aanmaken van het vuur

Gebruik liefst speciale aanmaakblokjes, -pasta of -gel gebruiken. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus als aanmaakmiddel, aangezien deze in combinatie met een open vuur een steekvlam kunnen veroorzaken.

Gebruik een een blaasbalg of waaier als u het vuur wil aanwakkeren. Gebruik nooit een brandstof (benzine, white spirit, ...) en blaas ook nooit in het vuur.

3. Plaats de ingrediënten op de grill

Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk voor het bakken van het vlees.  Deze persoon:

 • draagt best een linnen schort (niet synthetisch)
 • draagt handschoenen.
 • mag geen alcohol drinken. Ook bij de barbecue is een BOB nodig

Zet geen alcoholische dranken in de buurt van de barbecue want door de hitte kunnen de alcoholdampen ontbranden.

Hou kinderen en huisdieren op een veilige afstand.

4. Doof het vuur

Doof een barbecue met zand of water want de houtskool in de barbecue blijft na gebruik nog urenlang nagloeien. Zorg ervoor dat alles goed dooft. 

Let op: zand neemt de hitte van de barbecue niet weg. De houtskool blijft nog urenlang gevaarlijk heet. Houd daarom kinderen en huisdieren uit de buurt van een warme barbecue.

Verplaats nooit een nog brandende barbecue.

Ruim de as pas op als deze helemaal afgekoeld is!

Loopt het toch fout? Doe dan dit

Ga weg van het vuur!

Als iemand zich verbrandt dan moet u deze persoon onmiddellijk weg halen bij de warmtebron.

Als kleding in brand staat: dek het slachtoffer af met een jas, deken of doek. Je kan de persoon ook over de grond laten rollen of het vuur met water doven. Gebruik nooit een jas, deken of doek in een synthetische stof.

Nooit rennen als iemand in brand staat. Vermijden bewegingen die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren.

Spoelen, spoelen en nog eens spoelen!

 «eerst water, de rest komt later»!

Koel de brandwonde onmiddellijk door gedurende minimum 20 minuten te spoelen onder lauw, stromend water (ca. 20° C). Indien nodig en indien mogelijk, maak gebruik van een douche: zet betrokkene onder een stromende lauwe douche om de brandwonden te koelen, desnoods met kleren aan.

Gebruik bij het spoelen van de brandwonde alleen lauw water, nooit koud water – dit om onderkoelingsverschijnselen te vermijden.

Kledij verwijderen:

Verwijder best de kleding rond de brandwonde. Opgelet: ingebrande kleding wordt altijd losgeknipt rond de wonde; trek deze nooit los uit de wonde!

Juwelen en horloge worden best onmiddellijk verwijderd.

Is de brandwonde groter dan een muntstuk van 2 euro?

Blijf spoelen en raadpleeg de huisarts!

Is de brandwonde groter dan een hand?

 1. Blijf spoelen en contacteer de hulpdiensten via het noodnummer 100 of 112!
 2. Dek na het spoelen de brandwonde af met een bevochtigd steriel verband; gebruik eventueel een propere vochtige keukenhanddoek of plastiekfolie (genre: huishoudfolie).
 3. Geef het slachtoffer géén pijnstillers!  Pijn is een van de belangrijkste indicatoren om de graad van de brandwonde te bepalen.
 4. Geef géén eten of drinken.
 5. Zorg dat de patiënt niet afkoelt.
 6. Zorg ervoor dat het slachtoffer altijd in een zittende houding geplaatst wordt, ook wanneer u hem/haar zelf naar het ziekenhuis vervoert.