Veiligheid bij voetbalwedstrijden

Problematiek

"Voetbal een feest!" is door de jaren heen geen holle slogan gebleken, integendeel. Door een gedegen verbalisering en sanctionering op basis van de voetbalwet de afgelopen jaren, hebben weer meer supporters hun weg naar de stadions terug gevonden, vooral vrouwen en kinderen. Dit leidt ertoe dat de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders kan dan proces-verbaal opstellen, waardoor onruststokers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Slechte sportieve prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen kunnen evenmin in een stadion! Ook zich negatief uitlaten tegen de supporters van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat zij tot een andere taalgemeenschap horen, draagt niet bij tot een goede sfeer in het stadion en kan desgevallend gesanctioneerd worden. De eigen ploeg positief aanmoedigen daarentegen, daar wint iedereen bij!

Preventietips

Aan elke supporter wordt gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. 

 • Zet niet aan tot haat of slagen en verwondingen in het stadion, in de perimeter of in groep 24 uur voor en 24 uur na het voetbal
 • Zie je vrienden of omstaanders overgaan tot haat of slagen en verwondingen, verwijder je dan onmiddellijk van de plaats van het gebeuren;
 • Neem geen haatdragende en/of racistische spandoeken mee naar het stadion;
 • Gooi niet met voorwerpen, ook niet in de perimeter rond het stadion;
 • Heb je een stadionverbod of een perimeterverbod, hou je daar dan ook aan. Help je vrienden niet hun stadionverbod te omzeilen;
 • Betreed het stadion niet, als de toegang je werd ontzegd door een steward of een ander bevoegd persoon binnen de club;
 • Volg steeds de richtlijnen of bevelen van de stewards, veiligheidsverantwoordelijke, politie- of hulpdiensten;
 • Laat je Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische middelen thuis. Beter nog, schaf ze niet aan, ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken;
 • Beklim geen omheiningen, muren of andere middelen tot scheiding van de supporters;
 • Betreed het speelveld of omringende zone niet, laat dat over aan spelers en scheidsrechters;
 • Zorg steeds dat je een geldig ticket hebt en ga steeds in het vak zitten op je ticket aangeduid;

Heb je vragen, contacteer de stewards. Zij zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden. Wanneer men zich een ticket aanschaft, verklaart men zich akkoord met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Laat je niet negatief uit tegen supporters van de tegenpartij. Supporter integendeel, positief voor je eigen club!

Wat nu gedaan?

Ben je toch over de schreef gegaan? Werk mee met de stewards en de politiediensten. Verzet je daarbij niet.

Krijg je proces-verbaal en wordt er een administratieve procedure tegen je opgemaakt? Maak dan zeker verweermiddelen over en/of vraag een verhoor aan.