Zonnepanelen

Problematiek: diefstal van zonnepanelen.

Zonnepanelen kosten veel geld en zijn daarom ook erg gegeerd bij dieven. Hoe kan u ervoor zorgen dat er niemand aan de haal gaat met uw investering?

Preventietips: voorkom diefstal van zonnepanelen

Organisatorische maatregelen

Laat geen ladders of ander nuttig gereedschap (sleutels, schroevendraaiers, koevoet,...) rondom de woning slingeren. Gelegenheidsdaders maken hier maar al te graag gebruik van.   

Ga in uw verzekeringspolis na of u verzekerd bent tegen diefstal van zonnepanelen. Indien dat het geval is, dan zult u moeten aangeven dat u over een dergelijke installatie beschikt.

Noteer het serienummer en belangrijke kenmerken. Ingeval van diefstal zal de politie met deze gegevens uw panelen gemakkelijker terugvinden en aan u terugbezorgen.

Bouwkundige maatregelen: 

Breng veiligheidssloten aan op de hechtingen van de zonnepanelen. Gebruik bijvoorbeeld éénrichtingsschroeven die niet kunnen worden losgeschroefd zonder schade toe te brengen aan de panelen. Hierdoor zijn ze niet meer aantrekkelijk voor diefstal.

Een andere techniek is het plaatsen van veiligheidsstaven op de schroeven om te voorkomen dat ze kunnen worden losgeschroefd. Wend u tot uw installateur voor meer informatie. 

Elektronische maatregelen:

Installeer een detector die gekoppeld is aan uw bestaand alarmsysteem. De detector zal onmiddellijk elke poging tot losmaken of verwijderen van het paneel melden. Met dit systeem zal de politie sneller kunnen tussenkomen aangezien de dieven een zekere tijd nodig hebben om hun buit te vervoeren. 

Wat nu gedaan?

Doe in geval van diefstal steeds aangifte bij de politie.

Geef de folder save your numbers of een kopie ervan samen met de foto aan de politie af als u met een diefstal te maken krijgt. Op die manier staat de politie een heel stuk verder als uw zonnepanelen gevonden worden.

Ga in uw verzekeringspolis na of u verzekerd bent voor de diefstal van uw zonnepanelen en of u eventueel aangifte moet doen bij uw verzekeringsagent van deze installatie. Daarnaast bestaan er ook bijzondere verzekeringspolissen voor zonnepanelen die bv. ook een compensatie voorzien voor het energieverlies bij defecten.