Wie zijn wij?

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie is één van de vijf algemene directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Onze hoofdtaak is: het bijdragen tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers. Dat doen we hoofdzakelijk op 3 manieren:

  • door intens samen te werken met tal van partners
  • door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten en in geval van inbreuken sancties op te leggen
  • door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid

Onze Algemene Directie bestaat uit 7 directies:

  1. Brandpreventie
  2. Controle
  3. Geschillen en Juridische ondersteuning
  4. Lokale Integrale Veiligheid
  5. Politiebeheer
  6. Private Veiligheid
  7. Voetbalcel

Onder leiding van

Willekens Philip, Directeur-generaal

Adres

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid & Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
02 557 35 98 (NL)
02 557 33 99 (FR)