Brandpreventie

Wie zijn wij

De Directie Brandpreventie is gespecialiseerd in brandveiligheid van gebouwen, voornamelijk op het vlak van de structuur, bouwmaterialen en de uitrusting. Ze coördineert de regelgeving voor alle gebouwen die geen eengezinswoningen zijn en waakt over de toepassing ervan.

Daarnaast verzekert ze het voorzitterschap van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing.

Tot slot sensibiliseert ze burgers over hun eigen brandveiligheid. Dat doet ze samen met de brandpreventieadviseurs van de brandweerkorpsen.

Wat doen wij

  • Wij bereiden brandveiligheidsreglementering voor in uitvoering van de wet van 30 juli 1979 (voor constructies ongeacht hun bestemming).
  • Wij volgen afwijkingsdossiers op voor constructies die moeten voldoen aan de uitvoeringsbesluiten van de wet van 30 juli 1979. Hierbij valideren wij de gelijkwaardigheid van het veiligheidsniveau in de constructies voor de gevraagde afwijkingen.
  • Wij ondersteunen de werking van de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing. Dit officieel federaal overlegorgaan geeft advies over ontwerpen van nieuwe regelgeving en stelt maatregelen voor inzake de beveiliging tegen brand en ontploffing.
  • Wij ondersteunen initiatieven die de burger bewust maken van de brandrisico’s in zijn omgeving. Wij verstrekken aangepaste informatie rechtstreeks of via allerlei partners aan de verschillende doelgroepen.
  • Wij bouwen voortdurend technische en juridische expertise op over de laatste maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het domein van de brandveiligheid en stellen deze ten dienste van interne en externe partners.
  • Wij werken aan partnerschappen, openbaar en privaat, nationaal en internationaal, om de expertise rond brandpreventie verder uit te bouwen en te verspreiden.

Voor wie werken wij

Brandweer (technicus brandvoorkoming, brandpreventieadviseurs),  burgers, architecten, studiebureaus, openbare besturen, verzekeraars.

Onder leiding van

Directeur a.i.: Jan DE SAEDELEER