Controle Private Veiligheid

Wie zijn wij

Het doel van deze directie is de organisatie van het toezicht en de controle op de naleving van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en de wet tot regeling van het beroep van privé-detective. Hierbij geven we prioriteit aan inbreuken/situaties die een invloed hebben op de correcte relatie tussen publieke en private veiligheid, het correct functioneren van de rechtsstaat en het respecteren van de rechten van de burgers

Wat doen wij

  • wij doen zowel administratieve als terreininspecties om na te gaan of de regelgeving gerespecteerd wordt
  • wij behandelen klachten met betrekking tot  private veiligheid van eenieder die hiermee geconfronteerd werd.
  • wij stellen processen-verbaal op naar aanleiding van vastgestelde inbreuken
  • wij werken samen met andere overheidsinstanties voor de controle op de private veiligheidssector
  • wij wisselen informatie uit met de directie private veiligheid

Voor wie werken wij

Voor burgers, politiediensten, overheidsdiensten, private veiligheidssector

Onder leiding van

Geneviève Van der Meeren