Geschillen en juridische ondersteuning

Wie zijn wij

De dienst Geschillen en handelt de geschillen tussen de Federale Politie en de burger af, zoals een verzekeringsmaatschappij dat doet tussen burgers onderling.

Juridische Ondersteuning volgt de wet en regelgeving op van de GAS- en camerawetgeving betreft. Daarnaast legt ze ook de boetes voor de private veiligheidssector op.

Wat doen wij

  • wij beheren de burgerlijke aansprakelijkheid van de (leden en voertuigen van de) Federale Politie en verdedigen/vertegenwoordigen de belangen van de Federale politie
  • we behandelen aanvragen tot kosteloze rechtshulp en tot vergoeding van zaakschade van Federale politieambtenaren
  • we behandelen aanvragen tot bijzondere vergoeding van Lokale politieambtenaren die slachtoffer zijn van gewelddaden
  • we stellen ontwerpbeslissingen op en behandelen geschillen betreffende administratieve sancties in het kader van de private veiligheid
  • we werken reglementering uit en verstrekken adviezen betreffende gemeentelijke administratieve sancties en camerawetgeving, en beantwoorden parlementaire vragen
  • we bieden juridische ondersteuning aan aan de Directie Private Veiligheid en aan andere directies van Algemene Directie Veiligheid en Preventie
  • we leveren van identificatiekaarten af aan journalisten

Voor wie werken wij

Federale en Lokale politie, burgers, verzekeringsmaatschappijen en -makelaars, advocaten, deurwaarders en experten, bewakingsondernemingen en bewakingsagenten, de directie Private Veiligheid en andere directies van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, gemeenten en provincies, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, journalisten

Onder leiding van

Benoît BREYNE, Adviseur