Lokale Integrale Veiligheid

large_sleutel_snit_high.jpgWie zijn we

De Directie Lokale Integrale Veiligheid werkt samen met steden en gemeenten aan de lokale veiligheid. Dat gebeurt via preventiemaatregelen net name tegen inbraak en overlast. Het doel is de burger te blijven sensibiliseren zodat hij zelf het initiatief kan nemen om zijn veiligheid te verbeteren.

Wat doen wij

  • We adviseren overheidsinstanties op verschillende niveaus bij de uitwerking van een integraal veiligheidsbeleid.
  • We stimuleren lokale overheden om de burger te sensibiliseren voor veiligheidspreventie.
  • We bouwen, in samenwerking met onze partners, onze kennis verder uit zodat alle preventieactoren doeltreffend kunnen bijdragen tot een veilige samenleving.
  • We evalueren de preventieacties die we zelf ondernemen en subsidiëren.

Voor wie werken wij

  • lokale overheden
  • provinciale overheden
  • politiezones
  • preventiewerkers

Onder leiding van

Directeur: Pierre THOMAS