Politiebeheer

 

Wie zijn wij

De Directie Politiebeheer verleent ondersteuning voor het beheer van de 195 politiezones. Ze staat in voor het beheer van diverse materies met betrekking tot de goede werking van deze zones zoals de wetgeving over de financiering en de boekhouding, de procedures voor de aanstelling en de evaluatie van de korpschef, de benoeming en ontslagprocedures voor hogere officieren en de tuchtprocedures ten opzichte van de korpschefs en hogere officieren.

Daarnaast oefent de Directie Politiebeheer namens de minister ook het specifiek toezicht uit op de beslissingen genomen door de politieraden en de gemeenteraden op het vlak van politie.

Wat doen wij 

 De loopbaan van de hogere officieren/mandaathouders

 • Aanwijzing, hernieuwing van korpschefs en overige mandaathouders;

 • Vrijwillige beëindiging, ontslag, oppensioenstelling van mandaathouders en hoofdcommissarissen;

 • Benoemingen in de graad van hoofdcommissaris;

 • Baremische loopbaan 07/08;

 • Aanwijzing, aanstelling, benoeming, ontslag, oppensioenstelling leden van de algemene inspectie (IG, CP, HCP, Calog).

Tucht

 • Behandelen tuchtdossiers lastens (hogere) officieren en mandaathouders lokale politie;

 • Aanwijzing van de bijzitters en voorzitters van de tuchtraad en beheer van de werkingsmiddelen.

Financiën

 • Uitwerken regelgeving betreffende federale dotaties, gemeentelijke dotaties, begrotingsonderrichtingen;

 • Beheer/uitbetaling van het correctiemechanisme inzake de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen.

Politieorganisatie

 • Specifiek administratief toezicht op de beslissingen van de overheid van de één- of meergemeentezone;

 • Uitwerken regelgeving voor de beheersorganen van de politiezones (verkiezingen politieraad, samensmelting politiezones, kadernormen, BIN, etc.)

 • Uitwerken regelgeving m.b.t. de algemene inspectie (aanwijzing adjunct/IG, weging niveau A, etc.);

 • Behandelen beroep van een kandidaat-personeelslid (niet van onberispelijk gedrag of beperking territoriale inzetbaarheid);

 • Aanwijzing van de leden/bijzitters van diverse (advies)organen (vaste commissie van de lokale politie, federale politieraad, raad van burgemeesters, paritaire commissie, raad van beroep);

 • Zetelen als expert in diverse commissies en raden (pensioenscommissie, selectie- en evaluatiecommissie verbindingsambtenaren, raad inzake het jaarlijks vakantieverlof).

Politiefunctie

 • Uitwerken regelgeving inzake de vermindering van de oneigenlijke politietaken / kerntaken;

 • Uitwerken regelgeving betreffende het statuut van de bijzondere veldwachters;

 • Uitwerken regelgeving bepaalde missies van administratieve politie (art. 90 WGP, etc.).

Wij bieden In elke opgesomde materie advies en ondersteuning.

Voor wie werken wij?

Lokale (zones) en federale politie (personeel), Algemene Inspectie, federale politieraad, raad van beroep, raad van burgemeesters, paritaire commissie, tuchtraad, vaste commissie van de lokale politie, federale directies, gemeente- en politieraden, politiecolleges, burgemeesters, burgers, etc.

Onder leiding van

Anne LAEVENS,
Adjunct-Directrice