Private Veiligheid

large_slot_snit_high.jpgDe Directies Private Veiligheid en Controle Private Veiligheid zorgen voor een stricte reglementering op de private veiligheid om de privacy en de grondrechten van de burgers maximaal te waarborgen en beschermen. Daarvoor doen ze beroep op de wet op de private veiligheid van 02.10.2017 en op de wet op de privédetectives van 19.07.1991

Wat doen wij 

Op strategisch vlak:

  • Wij verzamelen kennis, winnen advies in en ontwikkelen een visie teneinde een adequaat overheidsbeleid voor te bereiden en de reglementering te actualiseren.
  • Wij maken het beleid kenbaar, verstrekken expertise en vertegenwoordigen de overheid op nationaal en internationaal vlak.

Op operationeel vlak:

  • Wij voeren een preventief beleid via de behandeling en de controle van aanvraagdossiers voor vergunningen, erkenningen en homologaties.
  • Wij organiseren een administratief toezicht, proactief en reactief, op de naleving van de regelgeving.

Onder leiding van

Directeur Private Veiligheid : Bert Hoffer
Directeur Controle Private Veiligheid: Geneviève Van Der Meeren