Voetbalcel

Onze missie

foot.pngDe voetbalcel staat in voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden, hoofdzakelijk in de hoogste afdelingen. Zij waakt tevens over de toepassing van de voetbalwet. Dit laatste vertaalt zich mede in mogelijke sancties voor clubs en supporters die deze wet overtreden.

Daarnaast focust ze ook op de preventie van voetbalgeweld en ander wangedrag (in het bijzonder alle vormen van discriminatie) en de sensibilisering van supporters.

foot2.pngTenslotte speelt de Voetbalcel een belangrijke rol bij de internationale samenwerking rond voetbalveiligheid.

Wat doen wij

  • Wij zorgen voor een regelgeving die voldoende mogelijkheden biedt om efficiënt in te spelen op de evoluties inzake voetbalveiligheid
  • We streven via allerlei initiatieven naar een conviviale en niet-discriminerende sfeer op en rond voetbalstadions
  • Wij voeren een strikt sanctiebeleid t.a.v. de supporters die de voetbalwet overtreden;
  • Wij waken erover dat de organisatoren de verplichtingen nakomen die zijn opgelegd door de voetbalwet (oa. door adviesbezoeken, infrastructuurcontroles en wedstrijdcontroles);
  • Wij verstrekken advies aan de Minister bij vraagstukken gerelateerd aan de veiligheid rond voetbalwedstrijden
  • Wij streven naar een professionalisering van de samenwerkings- en overlegstructuren en zorgen voor een efficiënte informatie-uitwisseling;
  • Wij stimuleren de politiediensten tot het hanteren van een concept van dynamische risico-analyse en gastheerschap;
  • Wij nemen het voortouw inzake de redactie van verbeterprojecten inzake voetbalveiligheid op internationaal niveau.

Met wie werken wij

De burger, voetbalclubs, voetbalbonden, politiediensten, burgemeesters

Onder leiding van

Directeur a.i.: Cathy Van den Berghe